Ốc Siết Cáp – Ốc Khóa Cáp

Ốc Siết Cáp – Ốc Khóa Cáp.
– Ốc siết cáp thường dùng để kẹp, nối dây cáp, đầu cáp.
– Các loại ốc siết cáp được sản xuất từ thép.
– Có thể được dùng để nối giữa các dây cáp hoặc khóa đầu cáp làm dây cẩu, kéo hàng… chịu tải trọng cao.