Tăng Đơ Cáp

Tăng Đơ Cáp – Tăng Đơ Thép
– Tăng đơ thép dùng nhiều trong xây dựng nhà công nghiệp, đặc điểm là có thể làm căng mối liên kết.
– Tăng đơ có 2 đầu, một đầu móc, 1 đầu tròn: Đầu tròn thường dùng để lắp với dây cáp lụa, đầu móc dùng để lắp với khung cố định.
– Tăng đơ thép kích cỡ nào lắp được với ty ren phù hợp tương ướng.