Thanh Keo Nến Cây Nhỏ – Cây Lớn

Thanh keo nến loại tốt dẻo loại nhỏ 7mm dài 25cm và loại lớn 11mm dài 25cm.
– Màu sắc: Màu trắng trong hoặc đục không mùi dẻo.
– Thành phần chính: Nhựa EVA (Etylen Vinyl Acetate) nóng chảy.
– Keo nến to: Chiều dài 25cm x Đường kính 11mm.
– Keo nến nhỏ: Chiều dài 25cm x Đường kính 7mm.