Thước Ke Góc Thủy

Thước Ê Ke Thủy 300mm Hiệu Berrylion & Wynn’s – Thước Ke Góc Vuông Đa Năng – Đo Độ Sâu, Canh Thẳng, Canh Gốc, Lấy Dấu Khoảng Cách – Thép Dày Chống Gỉ.
– Thước Ê Ke Thủy Berrylion & Wynn’s (300mm) chuyên dùng để đo độ thăng bằng khi lắp đặt vật dụng nội thất, đo độ nghiêng của mái, thành đà, đo độ dốc của mặt đường, mặt phẳng nghiêng.