Thước Thủy Nhôm Hít

Thước Thủy Cân Bằng Có Nam Châm, Nhiều Kích Thước 30cm-40cm-50cm-60cm-80cm-100cm, Thước Thủy Nivo.
– Có nam châm hít nên dễ cố định.
– Độ chính xác cao .
– Số hiển thị rõ ràng dễ đọc.
– Sử dụng bền.
– Dùng để đo khoản cách trên không được cố định bằng nam châm trên thành kim loại.