Mỏ Lết Trắng 6 inch, 8 inch, 10 inch, 12 inch, 15 inch, 18 inch

Mỏ Lết 6 inch(150mm), 8 inch(200mm), 10 inch(250m), 12 inch(300), 15 inch(375mm), 18 inch(450mm) – Mỏ Lết Thép Hợp Kim – Độ Bền Cao, An Toàn Sử Dụng – Chất liệu cao cấp.
– Độ bền cao – An toàn khi sử dụng.
– Được làm từ thép hợp kim cứng, quai hàm tôi luyện chắc rắn, khỏe. Có độ cứng, và chịu lực cao.