Súng Phun Sơn Khí Nến

– Súng phun sơn dùng hơi (Khí nén), đây là dòng súng phun sơn chuẩn giá thành hợp lý.
– Súng phun sơn bình trên với lỗ phun 15mm.
– Phun cửa sắt, phun bảo vệ bề mặt, phun hàng rào, hay phun các chi tiết không cần đòi hỏi quá cao về độ bóng, độ mịn bề mặt.
– Trọng lượng nhẹ, sử dụng hơi không nhiều nên có thể sử dụng với các loại máy nén khí trực tiếp nhỏ.