Vít Vàng Ren Thưa Đầu Bằng

Vít Vàng Đầu Bằng Răng Thưa Bắn Gỗ – Nhiều Size 1,5 – 2- 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 cm, Vít Bắn Gỗ Chất Lượng Cao.
– Vít vàng răng thưa bắn gỗ tiêu chuẩn kỹ thuật Đài Loan.
– Vít vàng đủ size 1.5 phân (răng thưa/nhuyễn), 2 phân, 2,5 phân, 3 phân, 4 phân, 5 phân, 6 phân.