Chén Mài Bê Tông Unik

Chén Mài Bê Tông, Mài Đá Granit, Gạch Hiệu Unik 100mm – Bát Mài Phá Bê Tông – Chén Bo Đá – Rẻ Bền.
– Tiêu dùng phổ biến cho mài khô hoặc ướt.
– Phù hợp những công việc mài thô, đặc biệt những mảnh mài kiểu turbo hoặc V-turbo được phân bố xoắn, cho phép mài rất nhanh.
– Hiệu quả mài cao, những mạt mài được mẫu bỏ nhanh tiện lợi khỏi bề mặt bê tông..