Tua Vít 2 Đầu 3ly 5ly 6ly

Tua Vít 2 đầu 3ly, 5ly, 6ly – Tô Vít 2 Đầu Tiện Dụng Nhiều Màu – Rẻ Bền Đẹp.
– Bộ sản phẩm gồm 3 tua vít (2 đầu 3ly, 2 đầu 5ly, 2 đâu 6ly). Tô vít 2 đầu có 3 cỡ 3mmx2″, 5mmx3”, 6mmx4” Có 2 loại đầu dẹt 2 cạnh và đầu 4 cạnh. Cán nhựa nhiều màu sắc.