Tua Vít 2 Đầu Trong Caput

Tua Vít Trong 2 Đầu Hiệu Caput – Tô Vít 2 Đầu 6x100mm Và 6x150mm Cán Nhựa Cứng Trong – Đầu Vặn Có Từ Tính.
– Tua vít hai đầu cán trong Caput. Kích Cỡ 6x100mm và 6x150mm 2 ĐẦU Chuyển đổi (+) (-)
– Tua vít có 2 đầu 4 cạnh bake (+) và một đầu 2 cạnh dẹp (-) kích thước 6x150mm cán nhựa trong suốt thân bằng thép không gỉ có thể đổi đầu tùy ý (+) (-)