Tua Vít 2 Đầu BerryLion

Tua Vít 2 Đầu Có Từ Tính Berrylion Chính Hãng, Cán Cao Su Mềm Cao Cấp Chính Hãng, Tô Vít Đổi Đầu 2-4 Cạnh. Tô Vít 2 Đầu 6x100mm Và 6x150mm Cán Nhựa Bọc Su – Đầu Vặn Có Từ Tính.
– Tua vít hai đầu cán nhựa bọc cao su. Kích Cỡ 6x100mm và 6x150mm 2 đầu chuyển đổi (+) (-)