Thước Thủy Cầm Tay Nhựa Berrylion

Thước Thủy Cân Bằng Cao Cấp Có Nam Châm Hít 2Tấc (20cm) Hiệu BERRYLION, Thước Thủy – Hàng Cao Cấp.
– Thân thước làm nhựa cao cấp ốp viền nhôm độ bền cao.
– Thước có một mặt bằng nam châm dùng để xác định góc của các vật liệu kim loại.