Tua Vít 2 Đầu Cờ Mỹ

Tua Vít 2 Đầu Cờ Mỹ Thương Hiệu HGB USA, Tô Vít 2 Đầu 4 Cạnh 2 Cạnh Lá Cờ Mỹ, Chắc Chắn Bền – Tiện Dụng.
– Tô vít là sản phẩm thông dụng không chỉ đối với các công ty làm về cơ khí, điện máy, điện tử, điện dân dụng…mà còn là vật dụng quen thuộc trong mỗi hộ gia đình.